jump to search

Warunki korzystania z serwisu

Wstęp

Niniejszy serwis internetowy jest prowadzony przez British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi warunkami korzystania z serwisu („Warunki korzystania z serwisu”). Wejście na strony serwisu jest równoznaczne z akceptacją „Warunków korzystania z serwisu”. W przypadku braku zgody na związanie „Warunkami korzystania z serwisu” nie należy wchodzić na strony serwisu ani ich przeglądać.

Aby ułatwić zapoznanie się z „Warunkami korzystania z serwisu”, użyliśmy kilku definicji. Określenie „British American Tobacco ” oraz słowa „my”, „nas”, „nasz” oznaczają British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, British American Tobacco Polska Spółka Akcyjna, a określenia „Grupa” i „Grupa British American Tobacco” oznaczają spółkę British American Tobacco p.l.c. oraz grupę spółek stanowiących jej bezpośrednie i pośrednie spółki zależne na całym świecie, w tym British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, British American Tobacco Polska Spółka Akcyjna.

„Warunki korzystania z serwisu” składają się z sześciu części, w tym niniejszego Wstępu. Na pozostałe części zamieszczone poniżej składa się nasza Polityka prywatności, Polityka plików cookie, informacja na temat linków zewnętrznych zamieszczonych w naszym serwisie, Postanowienia ogólne oraz Dane spółki. „Warunki korzystania z serwisu” są dostępne z każdej strony niniejszego serwisu.

Wszelkie zapytania i skargi dotyczące niniejszego serwisu należy kierować za pośrednictwem zakładki Skontaktuj się z nami lub na adres Działu ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych British American Tobacco Polska, ul. Iłżecka 26, 02-135 Warszawa (Wiśniowy Business Park, bud. E).

Polityka prywatności

Szanujemy Państwa prywatność i w związku z tym dokładamy wszelkich starań, by ją chronić. Prosimy uważnie zapoznać się z niniejszą częścią, gdyż określa ona naszą „Politykę prywatności”, która zawiera informacje na temat procedur ochrony prywatności, sposobu gromadzenia danych odwiedzających serwis, ich wykorzystywania, udostępniania, przekazywania i ochrony.

Na potrzeby polskiej ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. administratorem danych jest British American Tobacco Polska Trading spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

a) Dane odwiedzającego serwis, które są przez nas gromadzone, oraz ich wykorzystanie

Podczas korzystania z naszego serwisu możemy prosić odwiedzającego o jego dane, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail i inne informacje. Dane te wykorzystujemy w celu dostarczenia odwiedzającemu żądanych informacji lub udzielenia odpowiedzi na jego pytania.

Oprócz danych udostępnionych przez odwiedzającego możemy również zbierać informacje o odwiedzającym i korzystaniu przez niego z naszego serwisu internetowego poprzez zastosowanie automatycznych narzędzi gromadzenia danych. Narzędzia te zbierają określone standardowe informacje o sposobie uzyskania dostępu do serwisu i o komputerze, takie jak rodzaj przeglądarki i systemu operacyjnego, język, czas dostępu i adres IP. Informacje te są przez nas wykorzystywane na potrzeby sprawozdawczości statystycznej w sposób, który nie pozwala na ich powiązanie z żadną konkretną osobą.

British American Tobacco nie będzie świadomie zbierać żadnych informacji o odwiedzających niniejszy serwis internetowy, mających poniżej osiemnastu lat. Jeżeli British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. poweźmie wiedzę, że osoba niepełnoletnia udostępniła jakiekolwiek informacje, zostaną one natychmiast usunięte z zasobów British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.

Dane odwiedzającego będą przechowywane tylko tak długo, jak jest to konieczne.

b) Komu udostępniamy dane odwiedzającego serwis?

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. może udostępniać dane osobowe odwiedzającego serwis w następujący sposób:

 • Okresowo dane osobowe odwiedzającego serwis mogą być przekazywane innym podmiotom British American Tobacco na całym świecie lub zewnętrznym pośrednikom, przedstawicielom lub dostawcom British American Tobacco na potrzeby konserwacji i obsługi systemu.
 • British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. może być również zobowiązana ujawnić dane osobowe odwiedzającego serwis: (i) w ramach odpowiedzi na uprawniony wniosek o udzielenie informacji wystosowany przez policję i organy państwowe; (ii) w celu zapewnienia zgodności z prawem lub przepisami albo w odpowiedzi na wezwanie lub nakaz sądowy; (iii) w celu zapobiegania oszustwom lub w celu wyegzekwowania lub ochrony praw i własności British American Tobacco lub jej spółek zależnych; lub (iv) w celu ochrony bezpieczeństwa osobistego pracowników British American Tobacco, jej zewnętrznych pośredników lub członków społeczeństwa.
 • Mogą zaistnieć okoliczności, w których – ze względów strategicznych lub z innych powodów biznesowych – British American Tobacco zdecyduje się sprzedać, kupić, połączyć lub w inny sposób zreorganizować swoje przedsiębiorstwa w określonych krajach. W ramach takiej transakcji może dojść do ujawnienia danych osobowych na rzecz potencjalnego lub faktycznego nabywcy lub otrzymania takich danych od zbywającego. Zgodnie z zasadami, którymi kieruje się British American Tobacco, dokłada się wszelkich starań, by odpowiednio chronić dane osobowe w tego typu transakcjach.

Nie udostępniamy, nie wynajmujemy ani nie obracamy danymi odwiedzającego z osobami trzecimi dla celów marketingowych lub promocyjnych.

c) Rzetelność danych odwiedzającego serwis i jego prawa

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, by przechowywane przez nią dane osobowe były rzetelne. Odwiedzający ma prawo do otrzymania kopii informacji, które o nim posiadamy, i/lub zwrócić się do nas o nieprzetwarzanie tych informacji (lub ich nieprzekazywanie osobom trzecim). Jeżeli odwiedzający chce otrzymać kopię swoich danych, chce skorygować ewentualne nieścisłości lub chce, aby dane te zostały zablokowane lub usunięte z naszej bazy danych, prosimy o kontakt z Działem ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., Iłżecka 26, 02-135 Warszawa lub przesłanie wiadomości e-mail korzystając z danych w zakładce Skontaktuj się z nami.

Jeżeli odwiedzający chce złożyć skargę dotyczącą sposobu wykorzystania jego danych, ma on prawo złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

d) Jak chronimy dane osobowe odwiedzającego serwis?

British American Tobacco stosuje wszelkie zasadne środki techniczne i organizacyjne w zakresie bezpieczeństwa, aby zapobiec utracie, niewłaściwemu wykorzystaniu, zmianie lub bezprawnemu ujawnieniu przekazywanych nam informacji. Od każdej osoby trzeciej, pośrednika lub przedstawiciela British American Tobacco, który żąda dostępu do danych odwiedzającego, również wymaga się wdrożenia zasadnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć dane odwiedzającego.

e) Komu przekazujemy dane odwiedzającego serwis?

Informacje, które gromadzimy za pośrednictwem niniejszego serwisu, mogą być przekazywane przez granice międzynarodowe (w tym poza Europejski Obszar Gospodarczy) do dalszego przetwarzania, przechowywania lub wykorzystania zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Przekazywanie może odbywać się między członkami Grupy British American Tobacco oraz ich podmiotami stowarzyszonymi, klientami i dostawcami. Prosimy nie udostępniać nam swoich danych, jeżeli nie mają być one przekazywane lub przechowywane w ten sposób.

Od każdej osoby trzeciej, pośrednika lub przedstawiciela British American Tobacco, który importuje dane osobowe w trakcie świadczenia usług na rzecz British American Tobacco, wymaga się, aby zachował ich poufność i przestrzegał krajowych przepisów dotyczących ochrony danych lub – w stosownych przypadkach – przyjął odpowiednie zobowiązania umowne, chroniące dane osobowe.

Polityka dotycząca plików cookies

„Cookies”, czyli tzw. ciasteczka, są małymi plikami danych, wysyłanymi do przeglądarki użytkownika Internetu z serwera i przechowywanymi na dysku twardym urządzenia. Odniesienia do „cookies” zawarte w niniejszym regulaminie obejmują też inne technologie i sposoby przechowywania danych lub automatycznego dostępu do danych na Państwa urządzeniu.

W chwili, gdy weszli Państwo na naszą stronę, wyświetlono wiadomość informującą Państwa o korzystaniu przez tę stronę z plików cookies. Aby wyświetlić tę wiadomość, musieliśmy użyć pliku cookie. Dalsze korzystanie z niniejszej strony spowoduje umieszczenie na Państwa urządzeniu kolejnych plików cookies, zgodnie z opisami w tabeli poniżej. Korzystając z niniejszej strony po wyświetleniu wspomnianej wiadomości zgadzają się Państwo na wykorzystanie plików cookies opisanych w niniejszej Polityce. 

Możemy korzystać ze znaczników web beacon, czyli plików przezroczystych obrazów umieszczanych na stronach internetowych w celu monitorowania Państwa aktywności na stronach Grupy British American Tobacco.

Na tej stronie nie korzystamy z plików cookies w inny sposób.

Niemniej, pewne narzędzia i treści dostępne w dziale „Media” naszej strony mogą być przekazywane (a w niektórych przypadkach również hostowane) przez dostawców zewnętrznych. W chwili Państwa dostępu do takich treści pliki cookies mogą zostać przez dostawców zewnętrznych umieszczone na Państwa komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Zezwalamy podmiotom zewnętrznym na stosowanie na naszej stronie następujących plików cookies:

Cookie / technologia Google Analytics
Cel Wymienione tu pliki cookies mają na celu zbieranie informacji na temat tego, w jaki sposób Państwo oraz inni użytkownicy korzystają z naszej strony, co pomaga nam ją doskonalić. Pliki te zbierają anonimowe informacje, takie jak liczba odwiedzających stronę, miejsca, z których trafiają oni na stronę oraz jakie strony odwiedzili.
Jak wyłączyć / włączyć cookie Aby zrezygnować ze śledzenia przez Google Analytics na wszystkich stronach internetowych należy skorzystać ze strony:
Google Analytics Opt-out Browser Add-on 
Nazwa Czas przechowywania
_ga Stałe cookie: 2 lata od zapisania / aktualizacji
_gat Stałe cookie: 10 minut od zapisania / aktualizacji
_utma Stałe cookie: 2 lata od zapisania / aktualizacji
_utmb Stałe cookie: 30 minut od zapisania / aktualizacji
_utmc Sesyjne cookie: koniec sesji przeglądania danego użytkownika
_utmz Stałe cookie: 6 miesięcy od zapisania / aktualizacji

Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookies, w tym informacji o tym, jakie ustawienia przeglądarki spowodują odrzucanie plików cookies, należy udać się na stronę www.allaboutcookies.org .

Linki do zewnętrznych serwisów internetowych

Niniejszy serwis internetowy zawiera linki do zewnętrznych serwisów internetowych, które podlegają własnym regulaminom i politykom prywatności. Nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych serwisów i zalecamy zapoznanie się z ich regulaminem przed przekazaniem jakichkolwiek informacji o sobie. Linki te są zamieszczone wyłącznie dla wygody odwiedzającego. Nie stanowią one wyraźnej ani dorozumianej rekomendacji danej firmy, produktów lub usług, a co za tym idzie British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność treści lub bezpieczeństwo działań prowadzonych w takich serwisach internetowych. Odwiedzający przyjmuje do wiadomości, że nie jesteśmy odpowiedzialni – bezpośrednio lub pośrednio – za jakiekolwiek szkody, straty lub koszty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem przez odwiedzającego na treściach, towarach lub usługach udostępnianych na takich serwisach internetowych. Odwiedzający korzysta z takich serwisów wyłącznie na własne ryzyko.

Jeżeli odwiedzający zdecyduje się wejść do zewnętrznych serwisów internetowych za pomocą linka znajdującego się w naszym serwisie, serwisy te mogą zapisać plik cookie. British American Tobacco nie posiada żadnej kontroli nad wykorzystaniem tych plików, w związku z czym odwiedzający powinien zapoznać się z warunkami korzystania z serwisu i polityką plików cookie danego serwisu zewnętrznego, aby uzyskać dalsze informacje.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy serwis internetowy jest udostępniany za darmo, bez żadnych gwarancji lub rękojmi, chyba że wyraźnie stwierdzono inaczej. Informacje zawarte w niniejszym serwisie są przeznaczone są wyłącznie do celów informacyjnych.
 2. Z wyjątkiem wyraźnych postanowień w tym przedmiocie zawartych w niniejszym serwisie, British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za treści lub korzystanie przez odwiedzającego z jakichkolwiek stron internetowych lub za jakiekolwiek wiadomości wysłane do odwiedzającego lub przez niego otrzymane.
 3. Wszelkie prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej wykorzystywane w ramach niniejszego serwisu przysługują British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. i/lub jej licencjodawcom. Odwiedzający nie nabywa żadnych praw do serwisu poza ograniczonym prawem korzystania z serwisu zgodnie z niniejszymi „Warunkami korzystania z serwisu”. Odwiedzający nie może oferować sprzedaży, sprzedawać lub rozpowszechniać na dowolnym nośniku jakiejkolwiek części niniejszego serwisu internetowego lub jego treści. Odwiedzający może jednak drukować i pobierać informacje i treści z serwisu, wyłącznie na własny, niekomercyjny użytek. Z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych „Warunkach korzystania z serwisu” odwiedzający nie może udostępniać jakiejkolwiek części niniejszego serwisu w ramach innego serwisu internetowego poprzez pobieranie danych z hiperłączy w Internecie (scraping, crawling, framing) lub w inny sposób, chyba że został do tego upoważniony na piśmie przez British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o.
 4. Odwiedzający nie może korzystać z niniejszego serwisu do celów niezgodnych z prawem, a w szczególności zobowiązuje się, że nie będzie wysyłać, używać, kopiować, publikować lub pozwalać na publikowanie jakichkolwiek treści, które są oszczercze, nieprzyzwoite, obraźliwe, niecenzuralne lub naruszają prywatność innej osoby. Odwiedzający zobowiązuje się nie wysyłać żadnych niezamówionych materiałów promocyjnych lub reklamowych, spamu lub podobnych materiałów lub masowych wiadomości, które mogą zakłócać działanie niniejszego serwisu lub korzystanie z tej strony przez innych odwiedzających.
 5. British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ulepszenia, modyfikacji, zmiany, zawieszenia lub stałego wstrzymania – w dowolnym czasie i bez powiadomienia – całości lub jakiejkolwiek części niniejszego serwisu internetowego oraz do ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do niego.
 6. Odwiedzający niniejszym zobowiązuje się zwolnić British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. z odpowiedzialności z tytułu wszelkich kosztów, roszczeń, strat i szkód (w tym kosztów sądowych i honorariów prawników) poniesionych lub zasądzonych przeciwko British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. w wyniku niewłaściwego wykorzystania niniejszego serwisu internetowego przez odwiedzającego lub naruszenie niniejszych „Warunków korzystania z serwisu”.
 7. W przypadku naruszenia przez odwiedzającego niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. może zawiesić lub zablokować dostęp do serwisu i odmówić dalszego korzystania z niego przez odwiedzającego.
 8. British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. UDOSTĘPNIA NINIEJSZY SERWIS W TAKIM STANIE, W JAKIM JEST, I W MIARĘ JEGO DOSTĘPNOŚCI, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI – WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH – DOTYCZĄCYCH DZIAŁANIA SERWISU, RZETELNOŚCI INFORMACJI LUB PRODUKTÓW CZY USŁUG, DO KTÓRYCH ODNIESIENIA ZAWIERA NINIEJSZY SERWIS (W ZAKRESIE, W JAKIM TAKIE GWARANCJE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE ZGODNIE Z WŁAŚCIWYM PRAWEM). Z WYJĄTKIEM USZKODZENIA CIAŁA LUB ŚMIERCI SPOWODOWANYCH NIEDBALSTWEM LUB CHĘCIĄ POPEŁNIENIA OSZUSTWA, W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ PRAWO British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. ANI ŻADNA INNA SPÓŁKA GRUPY BRITISH AMERICAN TOBACCO NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK STRATY LUB SZKODY – O CHARAKTERZE KONTRAKTOWYM, DELIKTOWYM (W TYM NIEDBALSTWO) LUB INNYM, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE (W TYM MIĘDZY INNYMI BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ UTRATĘ ZYSKÓW), WYNIKOWE, WTÓRNE LUB NADZWYCZAJNE – KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z ODWIEDZENIA LUB KORZYSTANIA Z NINIEJSZEGO SERWISU. WYŁĄCZNYM ŚRODKIEM PRZYSŁUGUJĄCYM ODWIEDZAJĄCEMU W TYM ZAKRESIE JEST ZAPRZESTANIE KORZYSTANIA Z SERWISU.
 9. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” okaże się niewykonalne w świetle prawa, pozostanie to bez wpływu na pozostałe postanowienia.
 10. Niniejsze „Warunki korzystania z serwisu” regulują nasze relacje z odwiedzającym i stanowią całość porozumienia między nami.
 11. Prawem właściwym dla niniejszych „Warunków korzystania z serwisu” i zawartości niniejszego serwisu jest prawo polskie i polskie sądy mają wyłączną jurysdykcję.

Dane spółki

British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o. jest zarejestrowana w przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000328269 Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

Numer infolinii: 801 228 228

NIP 5222917210, Regon 141817884

Wszelkie oficjalne zawiadomienia należy przesyłać na wskazany powyżej adres. Wszelką inną korespondencję dotyczącą niniejszego serwisu (w tym wszelkie zapytania lub skargi) prosimy przesyłać na adres Działu ds. Korporacyjnych i Regulacyjnych British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o., Krakowiaków 48, 02-255 Warszawa.

max
large
medium
small
mobile